Festival Community
This website is using cookies to. By clicking 'OK', you agree with our cookie policy. More about this.
OK
in collaboration with
rebel:art

kritičko pisanje

1

Memefest. Zašto da ne!
Critical Writing? Hmm.... teorija? Da! Da!


Gde je nestalo kritičko razmišljanje, pisanje? Gde je nestala teorijska produkcija?

Činjenica je da kritičko razmišljanje i pisanje, ali i teoretska produkcija, sve manje podržavaju institucije znanja – univerziteti, instituti, škole… Treba je konstatovati: današnja društvena pedagogija prepustila se duhu vremena koji zanemaruje potrebu da se emancipatorni potencijali i radikalne društvene prakse izražavaju i reflektuju kroz teoretsku praksu. Taj trend je zahvatio na bolonjske programe adaptirane univerzitete, kulturnu i školsku politiku demokratskih država Evrope.

Kritička teorija nestaje sa univerziteta. Njen prostor se sve više krči u korist instantog konformističkog znanja vezanog na dinamiku tržišta i u korist prevlađujuće tehnologizacije društva. Kritičko znanje i teorija ne mogu preživeti u današnjim uslovima tržištne demokratije, kontinuirane tehnologiozacije i proizvodnje konformistično-potrošačkog društva. Rezultat tih procesa, koje podupire svetsko tržište, su komodifikacija znanja i dominacija tehnologije, znanje i teorija kao nekritičke društvene institucije.

Svestan položaja u kome su se snašli kritička teorija i znanje, Memefest vas poziva da particpirate u kategoriji kritičnog pisanja sa svojim teoretskim delima. Naša namera je da obnovimo potencijale kritičke teorije i relevantno demonstriramo da je znanje koje smo sposobni da proizvedemo radikalno emancipatorno. Ne želimo izdati emancipatorni potencijal teorije i njene društvene učinke. Želimo pokazati da je moguće generirati znanje i prakse izvan formalnih institucija koje su deo današnjeg kanona znanja u službi vlasti.

Memefest, platforma za teoriju i praksu – kulture, komuniciranja, medija, društva, umetnosti, dizajna - je jedna između onih neformalnih institucija koje nude materijalne uslove za kritičku teoretsku produkciju. Svesno se vraćamo teoriji i kritičkom razmišljanju, verujući da su učinci kritičkih razmišljanja i pisanja, kritičke teorije koje nastaju po neformalnim kanalima - antikapitalističke. Verujemo da je za genezu kritičke teorije i prakse potrebna radikalna komunikacija, prijateljska saradnja, doprinos i distribucija ideja.


Postanite deo naše zajednice i podelite sa nama svoj kritički rad!

Nikola Janović, Memefest 2010/2011

Comments

To comment, please create a Memefest account, it will take you only 2 minutes!
Login here if you already have one.

ABOUT OPENBLOG

Open blog is a collective blog agregator.  Posts that can be read and viewed here have been originally posted by members of the Memefest community.

While members of the community  are able to check blog posts from the circle of their comrades within the on-line profile, this is the place where you are able to check on everything that has been bloged by anyone on this platform. The toppics and styles are diverse as this community consists of people from very different cultural, social backgrounds and also very different fields of expertice. Together- and through time- we hope – this gives us a good picture of radical communication culture.