kritičko pisanje | jasa's blogpost @ Memefest
Festival Community
This website is using cookies to. By clicking 'OK', you agree with our cookie policy. More about this.
OK

jasa

kritičko pisanje

Memefest. Zašto da ne!
Critical Writing? Hmm.... teorija? Da! Da!


Gde je nestalo kritičko razmišljanje, pisanje? Gde je nestala teorijska produkcija?

Činjenica je da kritičko razmišljanje i pisanje, ali i teoretska produkcija, sve manje podržavaju institucije znanja – univerziteti, instituti, škole… Treba je konstatovati: današnja društvena pedagogija prepustila se duhu vremena koji zanemaruje potrebu da se emancipatorni potencijali i radikalne društvene prakse izražavaju i reflektuju kroz teoretsku praksu. Taj trend je zahvatio na bolonjske programe adaptirane univerzitete, kulturnu i školsku politiku demokratskih država Evrope.

Kritička teorija nestaje sa univerziteta. Njen prostor se sve više krči u korist instantog konformističkog znanja vezanog na dinamiku tržišta i u korist prevlađujuće tehnologizacije društva. Kritičko znanje i teorija ne mogu preživeti u današnjim uslovima tržištne demokratije, kontinuirane tehnologiozacije i proizvodnje konformistično-potrošačkog društva. Rezultat tih procesa, koje podupire svetsko tržište, su komodifikacija znanja i dominacija tehnologije, znanje i teorija kao nekritičke društvene institucije.

Svestan položaja u kome su se snašli kritička teorija i znanje, Memefest vas poziva da particpirate u kategoriji kritičnog pisanja sa svojim teoretskim delima. Naša namera je da obnovimo potencijale kritičke teorije i relevantno demonstriramo da je znanje koje smo sposobni da proizvedemo radikalno emancipatorno. Ne želimo izdati emancipatorni potencijal teorije i njene društvene učinke. Želimo pokazati da je moguće generirati znanje i prakse izvan formalnih institucija koje su deo današnjeg kanona znanja u službi vlasti.

Memefest, platforma za teoriju i praksu – kulture, komuniciranja, medija, društva, umetnosti, dizajna - je jedna između onih neformalnih institucija koje nude materijalne uslove za kritičku teoretsku produkciju. Svesno se vraćamo teoriji i kritičkom razmišljanju, verujući da su učinci kritičkih razmišljanja i pisanja, kritičke teorije koje nastaju po neformalnim kanalima - antikapitalističke. Verujemo da je za genezu kritičke teorije i prakse potrebna radikalna komunikacija, prijateljska saradnja, doprinos i distribucija ideja.


Postanite deo naše zajednice i podelite sa nama svoj kritički rad!

Nikola Janović, Memefest 2010/2011

Comments

To comment, please create a Memefest account, it will take you only 2 minutes!
Login here if you already have one.

jasa
ABOUT ME

Username

jasa


COMRADES
oliver rok Vida Atraktor Sharad